K-P-LOGO-blue-in-line

Bóg,  Rodzina, Firma, Hojność

7-8 X 2022

KONWENCJA
O PRZYSZŁOŚCI POLSKI

Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata,
a co na daleką przyszłość?

Godziny
Minuty
Sekundy

Organizator:
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców  „Talent”.

O Konwencji

Konwencja przyszłości to sposób odkrywania i planowania realizacji Bożego powołania w perspektywie Polskiej, zarówno wewnątrz narodowej, jak i międzynarodowej.

Planowanie w długiej perspektywie czasowej może zjednoczyć ludzi dobrej woli, którzy odwołują się do prawdy obiektywnej, a w konsekwencji do Boga.
Cele bardzo dalekosiężne są przede wszystkim związane z wiarą i wartościami, i mogą być realizowane na wiele sposobów. Uporządkowanie tych sposobów wobec wspólnych wartości pomaga je harmonijnie realizować, a nie rozpraszać siły z powodu krótkoterminowej różnicy zdań.

Ponieważ w Polsce wciąż mamy większość, która w różnym stopniu odwołuje się do wiary w Boga, dlatego istnieje realna szansa zjednoczenia i wypracowania wspólnej, dalekosiężnej wizji. Ta praca nad wizją powinna być systematyczna.

Pierwszym etapem jest cykliczna konferencja.
Proponuję w pierwszej konferencji realizować tematy w trzech blokach.

 1. Pierwszy omawiałby sens i sam sposób pracy nad planowaniem naszej przyszłości.
 2. Drugi dotyczyłby przyszłości w perspektywie narodowej..
 3. W trzeci blok wypracowywałby działania międzynarodowe.

 

W każdym z bloków następowałaby praca w zespołach, gdzie wypracowywano by bardziej szczegółowe kwestie. Poruszyć trzeba zarówno sprawy społeczno-prawne, jak i gospodarcze. Wszystkie wystąpienia i wnioski z poszczególnych zespołów byłyby zbierane i opublikowane.

Praca Konwencji Przyszłości nie kończy się na wydaniu książki, lecz trwa dalej promując ją, aby dotarła do wielu twórczych środowisk, tak, aby stanowiła natchnienie dla wielu twórców, a wypracowane wnioski były popularyzowane.

Aby Konwencja spełniła swoje zadanie, konieczne jest zaangażowanie wielu środowisk, a zwłaszcza intelektualistów, którzy analizą i dalekosiężnym spojrzeniem ukażą możliwości  rozwoju, oraz przedsiębiorców, którzy potrafią skutecznie docierać do ludzi i przekładać idee na życie.

Ogromne zadanie stoi także przez ludźmi mediów, i dalej przed wszelkimi ludźmi kultury, którzy zapaliwszy się do idei zaplanowanej przyszłości potrafią ją wypowiedzieć językami sztuki.

PROGRAM

Piątek 7 X 2022

MODUŁ I

9:30

ks. dr Rafał Ostrowski

Poznań

Przyszłość wierzącego

Rozwój kultu św. Andrzeja Boboli nadzieją na pomyślną przyszłość Polski

Anna Modrzewska

Infinity Power - Warszawa

Rola wizji, misji, wartości oraz kultury organizacji w budowaniu dobrej przyszłości polskich firm

prof. Tomasz Jasiński

Poznań

Planowanie przyszłości – życie sługi Bożej Jadwigi Zamoyskiej i jej syna Władysława Zamoyskiego

MODUŁ I

9:30

ks. dr Rafał Ostrowski

Poznań

Przyszłość wierzącego

ks. prałat Józef Niżnik

Strachocina

Rozwój kultu św. Andrzeja Boboli nadzieją na pomyślną przyszłość Polski

Anna Modrzewska

Warszawa

Rola wizji, misji, wartości oraz kultury organizacji w budowaniu dobrej przyszłości polskich firm

prof. Tomasz Jasiński

Poznań

Planowanie przyszłości – życie sługi Bożej Jadwigi Zamoyskiej i jej syna Władysława Zamoyskiego

MODUŁ II

15:00

ks. Piotr Wiśniowski

Dyrektor generalny EWTN

Przyszłość mediów katolickich w oparciu o model EWTN Global Catholic Network

Rodzina, czyli przyszłość. Chrześcijańska rodzina jako czynnik trwałego rozwoju indywidualnego i społecznego

Kamil Sulej

Warszawa

Przyszłość edukacji

Przyszłością Polski są małe wspólnoty - Elementarz Partycypacji

MODUŁ II

15:00

ks. Piotr Wiśniowski

Dyrektor generalny EWTN

Przyszłość mediów katolickich w oparciu o model EWTN Global Catholic Network

prof. Grzegorz Kucharczyk

Poznań

Rodzina, czyli przyszłość. Chrześcijańska rodzina jako czynnik trwałego rozwoju indywidualnego i społecznego

Kamil Sulej

Warszawa

Przyszłością Polski są małe wspólnoty - Elementarz Partycypacji

prof. Ryszard Stocki

Kraków

Gospodarka przyszłości

18:00

Nagroda dziennikarska: Znak Dobra

19:00

BANKIET

Sobota 8 X 2022

9:00

Uroczysta Eucharystia w Katedrze Poznańskiej.

MODUŁ III

10:30

mec. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Ordo Iuris - Warszawa

Prawo Unijne

Sztuczna inteligencja

Polska Animatorem Solidaryzmu Społeczno-Gospodarczego w Europie w Koncepcji Roberta Schumana

15:00

Modlitwa różańcowa w intencji przyszłości Polski

Zakończenie

MODUŁ III

10:30

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Ordo Iuris - Warszawa

Prawo unijne

Bartosz Paz

Poznań

Sztuczna inteligencja

prof. Zbigniew Krysiak

Poznań

Polska Animatorem Solidaryzmu Społeczno-Gospodarczego w Europie w Koncepcji Roberta Schumana

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY

Abp. Stanisław Gądecki
Abp. Józef Kupny

WSPÓŁPRACA

Powszechny Uniwersytet Nauczania
Chrześcijańsko - Społecznego

PATRONAT MEDIALNY

miejsce konwencji

miejsce

7-8 X 2022

POZNAŃ

Towarzystwo Chrystusowe
Panny Marii 4, 61-108 Poznań

MISJA

Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata, a co na daleką przyszłość?
Co chcemy dla naszych dzieci w ojczyźnie, a na jaką współpracę z innymi narodami się układamy?
Co jako wierzący w Jezusa Chrystusa postanowiliśmy realizować?
W jaki sposób opracowujemy swoje programy na przyszłość?

Posiadamy przeszło tysiącletnie zasoby, aby na powyższe pytania mądrze odpowiedzieć, uwzględniając naszą zwycięską historię rozbiorów, okupację hitlerowską czy czasy walki z komunizmem, a także sięgając do czasów złotej wolności szlacheckiej, czy wcześniejszych.
Także współcześnie posiadamy wielu ludzi rozumiejących prawdziwie zasady ekonomiczne oparte na prawdzie i uwzględniające społeczną naukę Kościoła, tak aby zaplanować wykorzystanie rozpoczynającej się obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, uwzględniając służebną wobec ludzi przyszłości rolę sztucznej inteligencji.

Mamy także coraz lepsze zrozumienie, aby wszechstronnie wdrożyć aktualne osiągnięcia odkryć nad funkcjonowaniem mózgu ludzkiego w perspektywie inżynierii społecznej.

Konwencja Przyszłości to przestrzeń dla ludzi poszukujących praktycznej odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości.

Konwencja Przyszłości gromadzi ludzi, którzy wobec prawdy obiektywnej i w świetle wiary katolickiej w Pana Jezusa Chrystusa szukają przyszłości dla siebie, Polski i świata. Gromadzi ludzi, którzy różniąc się w swoich przekonaniach chcą rozmawiać ze sobą i z wierzącym społeczeństwem, aby w świetle świadectwa Kościoła Chrystusowego oraz historii naszego narodu, promować i strzec realizacji konkretnych rozwiązań budujących wiarę, moralność i dobrobyt społeczeństwa, w służbie człowiekowi.

Liczymy się z dorobkiem Kościoła Katolickiego, który w swoim nauczaniu społecznym daje fundamentalny punkt odniesienia.

Łączą nas wspólne wartości.

 1. Uznajemy ‘Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana’ dokonany w Łagiewnikach, 19 listopada 2016 r., którego wyrazem religijnym będzie regularne uczestnictwo w Eucharystii oraz zmawianie różańca.
 2. Odwołujemy się do obiektywnej prawdy w ujęciu Tomasza z Akwinu, którą człowiek ma możliwość poznać i w jej świetle układać swoje postępowanie, a jej poznanie prowadzi do wolności.
 3. Opowiadamy się za rodziną, zbudowaną na związku mężczyzny i kobiety oraz przyjmujemy ją za podstawową wspólnotę, na której opiera się całe życie społeczne.
 4. Uznajemy praca ludzka jako źródło trwałych wartości, której nie można traktować jako towar a jako powołanie Boże i w ten sposób zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II stawiamy pracę ludzką ponad kapitał.
 5. Wywodzimy budowanie jedności, solidarności i pokoju między narodami z wartości Ewangelicznych.

Samostanowienie narodu jest fundamentem współpracy. Uwzględniamy, że poszczególne narody mają własny sposób rozumienia braterstwa, który może być odmienny od naszego.
Konwencja Przyszłości stanie się stałym forum dyskusyjnym, gdzie ludzie zgromadzeni wokół tych samych wartości wypracowują oddolnie kierunki dla naszego narodu, zarówno wewnętrznej organizacji, jak i działań międzynarodowych.

Zagwarantowanie ram wspólnych wartości odcina tych, którzy są radykalnie wrogo do nich nastawieni, wyznacza zaś przestrzeń
na różne rozwiązania i twórcze dyskusje.

ZAPISY

Konferencja o przyszłości Polski

370,00 zł

Dotacja umożliwia udział w dwudniowej konferencji pt. „Konwencja Przyszłości dla Polski” i obejmuje udział w wykładach, 2 obiady, bankiet i przerwy kawowe.

informacje
K-P-LOGO-blue

Kontakt

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent Archidiecezji Poznańskiej ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań NIP: 7792461653

Copyright © 2022
Duszpasterstwo Talent.

ks-niznik

ks. prałat Józef Niżnik

Józef Niżnik ur.11.III.1953 w Przeworsku.
Święcenia kapłańskie przyjął 31.V.1979 w Przemyślu z rąk bp Ignacego Tokarczuka. Mgr historii na KUL-u. Od 1983 roku w Strachocinie. Promotor kultu św. Andrzeja Boboli. Archiprezbiter sanocki, dziekan dekanatu jaćmierskiego. Kanonik Kapituły Brzozowskiej, Kapelan Ojca św. Autor kilku książek o św. Andrzeju Boboli.

ania-modrzejewska

Anna Modrzewska

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu, coach w Infinity Power International, specjalista zarządzania marką poprzez wizję, misję i  wartości.  Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie oraz Stanford Graduate School of Business. 
Swoją wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenia w zarządzaniu budowała we współpracy z menedżerami w Polsce i  zagranicą, oraz podczas swoich badań prowadzonych w  Chinach. Prowadzi szkolenia i  Coachingi menedżerskie dla korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia  otwarte z zakresu Neurolingwistycznego Programowania w Akademi Sukcesu Infinity Power International.
Pracuje w obszarach:
• Indywidualnej strategii na sukces
• Budowanie wizji
• Samozarządzanie w trudnych sytuacjach
• Komunikacja w zarządzaniu zespołem
• Umiejętności kierownicze
• Coaching menedżerski
• Autoprezentacje i prezentacje biznesowe
• Komunikacja w zarządzaniu zespołem, sprzedaży, obsłudze klienta.

.

prof.Kucharczyk

prof. Grzegorz Kucharczyk

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) – profesor nauk humanistycznych (2014), nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Historii PAN, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Niemiec i Prus, relacji polsko – niemieckich w XIX i XX wieku, myśli politycznej i przemian kulturowych w Europie i Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu książek naukowych dotyczących tych zagadnień. Ostatnio opublikował:
 • „Hohenzollernowie. Władcy Prus” (Warszawa 2022),
 • „Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy” (Poznań 2019),
 • „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła” (Warszawa 2020);
 • „Długi Kulturkampf. Niemieckie i pruskie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795 – 1918” (Warszawa 2020),
 • „Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej” (Kraków 2021),
 • „Prusy. Pięć wieków” (Warszawa 2020).
Współautor serii podręczników do historii na poziomie gimnazjalnym „Przez tysiąclecia i wieki” (WSiP). Staże naukowe i pobyty stypendialne: Londyn (1995/96), Berlin (1998/1999). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003, 2007), Kierownik i uczestnik grantu NPRH (2016 – 2019 „Pierwsza niemiecka okupacja na ziemiach polskich 1914 – 1918”) oraz grantu NPRH (od 2021): „Antypolskie dyskursy w Republice Weimarskiej”. Członek Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz Rady Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej (od 2016 roku). Bezpartyjny. Nie sprawował i nie sprawuje żadnych urzędów publicznych na jakimkolwiek szczeblu. Stały i jawny współpracownik mediów katolickich (m. in. „Miłujcie się”, Radio Maryja).
k.sulej-2

Kamil Sulej

Kamil Sulej – doktorant historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Dyrektor Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Civitas Christiana” i sekretarza redakcji kwartalnika „Społeczeństwo”. 
Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła”.
Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie oraz katolickiej nauce społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Koordynator polskiej edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki.

prof.Stocki

prof. Ryszard Stocki

Ryszard Stocki (ur. 1960r) psycholog, badacz, mówca i konsultant. Pomagał w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka.
Jest autorem pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”.
Obecnie głównym tematem jego badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu Marie Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadził trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative Isomorphism,” w którym badał wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości  spółdzielczych. Współpracuje z uniwersytetami: Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada, Uniwersytetem Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.
Od dwunastu lat jest wykładowcą w jezuickiej Szkole Formatorów. Był współzałożycielem Instytutu Karola Wojtyły – Fundacji Naukowej w Krakowie, wiceprezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Ostatnio
opublikował książkę: „Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI w.?” która jest zaawansowanym poradnikiem życia w najbliższej przyszłości.

b.paz

Bartosz Paź

Bartosz Paź, ur. 1980. Absolwent London Matropolitan Univeristy (2006) na kierunku Business
Administration. Na codzień manager w firmie rodzinnej – Wielkopolski Fundusz Gospodarczy.  Twórca internetowy promujący nowe technologie, aktywny tryb życia i szeroko pojęte akcje społeczne.
Wolontariusz (project director) projektu Omenaa Fundation budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie, przy salezjańskim Child Protection Center, gdzie  chronienie i edukacje znalazło już setki dzieci.
Podróżnik, łączący pracę ze zwiedzaniem Świata. Community Manager Saints Figures Club NFT (https://saintsfigures.club/pl/) pierwszego NFT dla tych, którzy szczerze wierzą. Entuzjasta i propagator nowoczesnych technologii, Web 3.0 w życiu codziennym. Mówca. Autor. Ponad wszystko tata Nataszy. Miłośnik życia.  / Więcej na www.bartoszpaz.com. /

prof.Krysiak

prof. Zbigniew Krysiak

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i autorem ok. 150 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych.
Wykłada na uczelniach w USA i Indiach. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w praktyce życia gospodarczego zasiadając w zarządach takich instytucji jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Inteligo Bank, PKO BP, AIG Bank Polska.
Był ekspertem ds. ekonomicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także w Biurze Analiz Sejmowych oraz przy Komisji Europejskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Jest prelegentem na różnych krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz komentatorem życia gospodarczego i społecznego w różnych mediach w Polsce i na świecie.
Jako Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana promuje i wdraża idee Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana między innymi poprzez utworzony Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, który kształci Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej dla różnych podmiotów w praktyce.