K-P-LOGO-blue-in-line

Bóg,  Rodzina, Firma, Hojność

7-8 X 2022

KONWENCJA
O PRZYSZŁOŚCI POLSKI

Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata,
a co na daleką przyszłość?

Dni
Godziny
Minuty

Organizator:
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców  „Talent”.

O Konwencji

Konwencja przyszłości to sposób odkrywania i planowania realizacji Bożego powołania w perspektywie Polskiej, zarówno wewnątrz narodowej, jak i międzynarodowej.

Planowanie w długiej perspektywie czasowej może zjednoczyć ludzi dobrej woli, którzy odwołują się do prawdy obiektywnej, a w konsekwencji do Boga.
Cele bardzo dalekosiężne są przede wszystkim związane z wiarą i wartościami, i mogą być realizowane na wiele sposobów. Uporządkowanie tych sposobów wobec wspólnych wartości pomaga je harmonijnie realizować, a nie rozpraszać siły z powodu krótkoterminowej różnicy zdań.

Ponieważ w Polsce wciąż mamy większość, która w różnym stopniu odwołuje się do wiary w Boga, dlatego istnieje realna szansa zjednoczenia i wypracowania wspólnej, dalekosiężnej wizji. Ta praca nad wizją powinna być systematyczna.

Pierwszym etapem jest cykliczna konferencja.
Proponuję w pierwszej konferencji realizować tematy w trzech blokach.

  1. Pierwszy omawiałby sens i sam sposób pracy nad planowaniem naszej przyszłości.
  2. Drugi dotyczyłby przyszłości w perspektywie narodowej..
  3. W trzeci blok wypracowywałby działania międzynarodowe.

 

W każdym z bloków następowałaby praca w zespołach, gdzie wypracowywano by bardziej szczegółowe kwestie. Poruszyć trzeba zarówno sprawy społeczno-prawne, jak i gospodarcze. Wszystkie wystąpienia i wnioski z poszczególnych zespołów byłyby zbierane i opublikowane.

Praca Konwencji Przyszłości nie kończy się na wydaniu książki, lecz trwa dalej promując ją, aby dotarła do wielu twórczych środowisk, tak, aby stanowiła natchnienie dla wielu twórców, a wypracowane wnioski były popularyzowane.

Aby Konwencja spełniła swoje zadanie, konieczne jest zaangażowanie wielu środowisk, a zwłaszcza intelektualistów, którzy analizą i dalekosiężnym spojrzeniem ukażą możliwości  rozwoju, oraz przedsiębiorców, którzy potrafią skutecznie docierać do ludzi i przekładać idee na życie.

Ogromne zadanie stoi także przez ludźmi mediów, i dalej przed wszelkimi ludźmi kultury, którzy zapaliwszy się do idei zaplanowanej przyszłości potrafią ją wypowiedzieć językami sztuki.

PROGRAM

Piątek 7 X 2022

MODUŁ I

9:30

ks. dr Rafał Ostrowski

Poznań

Przyszłość wierzącego

ks. prałat Józef Niżnik

Strachocina

Rozwój kultu św. Andrzeja Boboli nadzieją na pomyślną przyszłość Polski

prof. Tomasz Jasiński

Poznań

Planowanie przyszłości – życie sługi Bożej Jadwigi Zamoyskiej i jej syna Władysława Zamoyskiego

MODUŁ II

15:00

ks. Piotr Wiśniowski

Dyrektor generalny EWTN

Media przyszłości

prof. Grzegorz Kucharczyk

Poznań

Rodzina, czyli przyszłość. Chrześcijańska rodzina jako czynnik trwałego rozwoju indywidualnego i społecznego

Kamil Sulej

Warszawa

Przyszłość edukacji

prof. Ryszard Stocki

Kraków

Gospodarka przyszłości

Nagroda dziennikarska: Znak Dobra

BANKIET

Sobota 8 X 2022

9:00

Uroczysta Eucharystia w Katedrze Poznańskiej.

MODUŁ III

10:30

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Ordo Iuris - Warszawa

Prawo Unijne

Bartosz Paz

Poznań

Sztuczna inteligencja

prof. Zbigniew Krysiak

Poznań

Polska Animatorem Solidaryzmu Społeczno-Gospodarczego w Europie w Koncepcji Roberta Schumana

15:00

Modlitwa różańcowa w intencji przyszłości Polski

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY

Abp. Stanisław Gądecki
Abp. Józef Kupny

WSPÓŁPRACA

Powszechny Uniwersytet Nauczania
Chrześcijańsko - Społecznego
Eternal Word Television Network - Polska

miejsce konwencji

miejsce

7-8 X 2022

POZNAŃ

Towarzystwo Chrystusowe
Panny Marii 4, 61-108 Poznań

MISJA

Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata, a co na daleką przyszłość?
Co chcemy dla naszych dzieci w ojczyźnie, a na jaką współpracę z innymi narodami się układamy?
Co jako wierzący w Jezusa Chrystusa postanowiliśmy realizować?
W jaki sposób opracowujemy swoje programy na przyszłość?

Posiadamy przeszło tysiącletnie zasoby, aby na powyższe pytania mądrze odpowiedzieć, uwzględniając naszą zwycięską historię rozbiorów, okupację hitlerowską czy czasy walki z komunizmem, a także sięgając do czasów złotej wolności szlacheckiej, czy wcześniejszych.
Także współcześnie posiadamy wielu ludzi rozumiejących prawdziwie zasady ekonomiczne oparte na prawdzie i uwzględniające społeczną naukę Kościoła, tak aby zaplanować wykorzystanie rozpoczynającej się obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, uwzględniając służebną wobec ludzi przyszłości rolę sztucznej inteligencji.

Mamy także coraz lepsze zrozumienie, aby wszechstronnie wdrożyć aktualne osiągnięcia odkryć nad funkcjonowaniem mózgu ludzkiego w perspektywie inżynierii społecznej.

Konwencja Przyszłości to przestrzeń dla ludzi poszukujących praktycznej odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości.

Konwencja Przyszłości gromadzi ludzi, którzy wobec prawdy obiektywnej i w świetle wiary katolickiej w Pana Jezusa Chrystusa szukają przyszłości dla siebie, Polski i świata. Gromadzi ludzi, którzy różniąc się w swoich przekonaniach chcą rozmawiać ze sobą i z wierzącym społeczeństwem, aby w świetle świadectwa Kościoła Chrystusowego oraz historii naszego narodu, promować i strzec realizacji konkretnych rozwiązań budujących wiarę, moralność i dobrobyt społeczeństwa, w służbie człowiekowi.

Liczymy się z dorobkiem Kościoła Katolickiego, który w swoim nauczaniu społecznym daje fundamentalny punkt odniesienia.

Łączą nas wspólne wartości.

  1. Uznajemy ‘Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana’ dokonany w Łagiewnikach, 19 listopada 2016 r., którego wyrazem religijnym będzie regularne uczestnictwo w Eucharystii oraz zmawianie różańca.
  2. Odwołujemy się do obiektywnej prawdy w ujęciu Tomasza z Akwinu, którą człowiek ma możliwość poznać i w jej świetle układać swoje postępowanie, a jej poznanie prowadzi do wolności.
  3. Opowiadamy się za rodziną, zbudowaną na związku mężczyzny i kobiety oraz przyjmujemy ją za podstawową wspólnotę, na której opiera się całe życie społeczne.
  4. Uznajemy praca ludzka jako źródło trwałych wartości, której nie można traktować jako towar a jako powołanie Boże i w ten sposób zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II stawiamy pracę ludzką ponad kapitał.
  5. Wywodzimy budowanie jedności, solidarności i pokoju między narodami z wartości Ewangelicznych.

Samostanowienie narodu jest fundamentem współpracy. Uwzględniamy, że poszczególne narody mają własny sposób rozumienia braterstwa, który może być odmienny od naszego.
Konwencja Przyszłości stanie się stałym forum dyskusyjnym, gdzie ludzie zgromadzeni wokół tych samych wartości wypracowują oddolnie kierunki dla naszego narodu, zarówno wewnętrznej organizacji, jak i działań międzynarodowych.

Zagwarantowanie ram wspólnych wartości odcina tych, którzy są radykalnie wrogo do nich nastawieni, wyznacza zaś przestrzeń
na różne rozwiązania i twórcze dyskusje.

WSPARCIE

“Realizacja projektu ‘Konwencja przyszłości’ wymaga zaangażowania finansowego. Wszystkich, którzy to rozumieją, proszę o hojne wsparcie tej ogromnie ważnej inicjatywy. ”

- ks. Rafał Ostrowski
Konto
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent w Archidiecezji Poznańskiej
98 2530 0008 2058 1010 3300 0001

ZAPISY

Konferencja o przyszłości Polski

370,00 zł

Dotacja umożliwia udział w dwudniowej konferencji pt. „Konwencja Przyszłości dla Polski” i obejmuje udział w wykładach, 2 obiady, bankiet i przerwy kawowe.

informacje

Informacje o konwencji

Jeśli chcesz otrzymywać informację o Konwencji, to prześlij nam swój email korzystając z formularza obok.

Copyright © 2022
Duszpasterstwo Talent.

informacje
K-P-LOGO-blue

Kontakt

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent Archidiecezji Poznańskiej
ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań
NIP: 7792461653

Copyright © 2022
Duszpasterstwo Talent.