K-P-LOGO-blue-in-line

Bóg,  Rodzina, Firma, Hojność

7-8 X 2022

KONWENCJA
O PRZYSZŁOŚCI POLSKI

Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata,
a co na daleką przyszłość?

Organizator:
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.